obo11
OBO VBS priključni i pričvrsni sistemi garantuju sigurnu stabilnost i dobre veze kod električnih instalacija. Paleta proizvoda se proteže od razvodnih kutija, uzidnih kutija i kutija za ošupljene zidove, preko pričvrsnih elemenata za kablove i cevi od plastike i metala, kao i stezaljki nosača, šina i lučnih obujmica, sve do pričvrsnog i montažnog materijala kao što su ekseri, vijci, tiplovi i anker vijci.
Sistemi razvodnh kutija
Uzidni sistemi i sistemi za ošupljene zidove
Stezni sistem
Sistemi kablovskih uvodnica
Sistemi za pričvršćivanje kablova i cevi - sistemi od plastike
Sistemi za pričvršćivanje kablova i cevi - sistemi od metala
Sistemi za pričvršćivanje kablova i cijevi - specijalni sistemi
Sistemi stezaljki nosača
Šinski sistemi
BBS Sistemi lučnih obujmica
Navojni i udarni sistemi