OBO-Systeme_LFS

  • Kablovski kanali od plastike
  • Kablovski kanali od metala
  • Podni kanali
  • Kanali za ožičenje, Dahl sistem
  • Parapetni kanali, 45ica montažni otvor, plastika i aluminijum
  • Parapetni kanali, 80ica montažni otvor, plastika, aluminijum i čelični lim
  • Sistemi instalacionih stubova
  • Sistemi parapetnih kanala
  • Sistemi lučnih obujmica
  • Navojni i udarni sistemi

Bez obzira da li u kancelariji, industriji ili privatnoj stambenoj oblasti: Infrastruktura i prenos podataka su uvek važni. Pomoću modernih OBO kablovskih kanala uvek ćete biti dobro pripremljeni za nove zahteve svojih klijenata. Jer, sistemi su se dokazali kao efikasni i laki za primenu ne samo prilikom montaže, već i u samoj fazi planiranja. Za sve tipove instalacija koje želite da realizujete: OBO sistemi kablovskih kanala obezbeđuju vam prednost – naročito u vezi sa potpuno kompatibilnim EGS sistemima ugradnih uređaja. A vaši klijenti mogu da uživaju u lepim, fleksibilnim, sigurnim i veoma funkcionalnim rešenjima.