OBO-Systeme_KTS

  • Montažni sistemi
  • Pričvrsni sistemi
  • Sistemi perforiranih nosača kablova
  • Sistemi mrežastih nosača kablova
  • Sistemi lestvičastih nosača kablova
  • Sistemi nosača kablova za velike raspone
  • Sistemi vertikalnih lestvičastih nosača kablova
  • Sistemi nosača kablova za rasvetu
  • Modularni sistemi
  • Sistemi nosača kablova od nerđajućeg čelika

Industrijski i infrastrukturni projekti kao, na primer, železničke stanice, aerodromi i sl. predstavljaju najveći izazov sa aspekta fleksibilnosti, opterećenja i pouzdanosti instalacionih sistema. U ovome smo najbolji, sa posebno efikasnim, međusobno perfektno umreženim sistemima. Od lestvič. nosača kabl. za velika opterećenja, preko sist. mrež. nosača kabl. za mala opterećenja, sve do nerđajućih sist. od oplemenjenog čelika.