konzole1

Čelične konzole za vazdušne vodove primenuju se kod razvoda električne energije i to za niski napon 0,4kV a predviđene su za postavljanje (montažu) na: drvene, betonske i metalne stubove. Konzole su urađene od čeličnih pljosnatih “L”, “U” i “F” profila a zaštićene su od korozije toplim cinkovanjem. Urađene su tako da se brzo i lako mogu montirati i demontirati. Konstruktivno su prilagođene za razne vrste opterećenja. 

Prema svojoj nameni podeljene su na:

  1. Noseće
  2. Ugaone
  3. Zatezne
  4. Rasteretne
  5. Priključne

Prema naponskom nivou podeljene su na:

  1. Konzole za niskonaponski nivo 0,4kV 
  2. Konzole za visokonaponski nivo 10kV 

Pored konzola vršimo i pojedinačnu izradu i isporuku posebnih elemenata konzola kao što su obujmice i zavrtnjevi u zavisnosti od tipa konzole. Prilikom narudžbe potrebno je navesti: redni broj, tip konzole,  vrstu stuba, tip izolatora (kod visokog napona) i broj komada.