kondezatorske baterije

Projektom su predviđene suve baterije sa dielektrikom meal propilenom (MKP), dizajnirane za komenzaciju industrijske mreže na niskom naponu 0,4kV. Baterije su modularne pa su jednostavne za montažu. Konstruktivno su izrađene od takvog materijala da su zaštićene od mogućeg prskanja.

Projektom je predviđena instalacija fiksnih kondezatorskih baterija lokalno za transformatore i asihrone motore.

Po mogućstvu biće ugrađeni u postojeće razvodne elektro ormane.