OBO-Systeme_BSS
  • Prodori
  • Instalacije evakuacionih izlaza
  • Protivpožarni kanali
  • Nosači kablova za održavanje funkcionalnosti
  • Lestvičasti nosači kablova za održavanje funkcionalnosti
  • Vertikalni lestvičasti nosači kablova za održavanje funkcionalnosti
  • Održavanje funkcionalnosti, pojedinačno kačenje
  • Održavanje funkcionalnosti, metalni kanali
  • Održavanje funkcionalnosti, razvodne kutije
  • Fiksiranje

Zaštita od požara postaje sve značajnija za električno građevinarstvo. Složene instalacije raznih objekata prolaze kroz zgrade kao mreža. Ali to ne uključuje samo zahtjeve zaštite od požara u vezi sa sprečavanjem širenja požara, sigurnu instalaciju na evakuacionim putevima ili garancije električnog napajanje od sigurnosno relevantnih sistema, također se moraju uzeti u obzir. OBO može ponuditi odgovarajuće, testirane i odobrene sisteme za sve mjere koje su potrebne zakonom izgradnje.