bts1250-spolja

Blindirane trafostanice su predviđene za spoljnu montažu na betonski temelj, a primenjuju se za razvod električne energije u raznim sredinama.

Prema načinu napajanja izrađuju se u dve varijante:

    • blindirane trafostanice sa kablovskim – podzemnim priključkom; blindirane trafostanice sa vazdušnim priključkom.
    • Tipovi MTS-a mogu biti naponskog nivoa 10 kV, 20 kV i 35 kV, za snage transformatora do 2500 kVA.