B15.51-525x405

Stubovi se izradjuju u skladu sa tehnickim normama i zahtjevima elektroprivrede i telekomunikacija. Primjenjuju se za izgradnju i rekonstrukciju nadzemnih, srednjenaponskih i niskonaponskih el. vodova, te nadzemne mreze telefonskih vodova. Stubovi se proizvode savremenom tehnologijom centrifugiranja uz primjenu postupka zaparavanja betona, sto sve zajedno daje veoma visok kvalitet proizvoda.

Pojedinim tehnološkim postupcima izrade betonskih elemenata novijeg datuma kao što su torkretiranja, otvorena betoniranja pod vodom, centrifugiranja i sl. povećava se kvalitet betona čime se postiže njegova trajnost, jednostavnija izrada i lakša ugradnja.

Metodom centrifugiranja se za izradu cijevi, stubova itd, kako klasično armiranih tako i prethodno napregunutih, dodatno povećavaju osobine očvrslog betona kao štu su čvrstoće na pritisak, zatezanje i savijanje, otpornost na djelovanje mraza, ekstremnnih atmosferskih uslova, smanjuje se paropropusnost betona, povećavaju otpornosti na habanje. Primjenom tehnologije centrifugiranja rješeni su mnog zahtjevi u Kanadi, Rusiji, Australiji, skandinavskim zemljama i zemljama žarkog pojasa.